Friday, January 13, 2012

ಕಾಡದಿರು...ಗೆಳತಿ


ಗೆಳತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ನಾ ಮಾಡಲಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ
ನೀ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಂದೇ ಅಪ್ಪಣೆ
ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ
ನಿನಗೆಂದೇ ನಾ ಮೀಟಿದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ವೀಣೆ
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನಾ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣೆ
ಯಾಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಧೋರಣೆ
ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕರುಣೆ
ಹೀಗೆ ನೀ ನನ್ನ ಕಾಡಿದರೆ
ನನ್ನುಸಿರೇ ನಿಂತು ಹೋದೀತು.. ನನ್ನಾಣೆ...

1 comment: