Friday, April 29, 2011

ಯಾರದು....

ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ರಾಣಿ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದೆ,
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಪುಟ್ಟ ಗೂಡಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಮೆರೆದಿದ್ದೆ,
ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಅದ್ಯಾರದೋ ಹಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಾಣಿಸುತಿದೆ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರದೋ ಪಿಸುದನಿ ಕೇಳಿಸಿದೆ
ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಮನದ ಬಾಗಿಲ ತಟ್ಟಿ-
-ಒಳ ಬಂದುದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿದೆ...
ಮನಸ್ಸು ಮೂಕವಾಗಿ ರೋದಿಸಿದೆ-
-ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕಂಡು..
ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮೌನ...ಅದೇ ನಾನು.. ಅದೇ ಬೇಸರ..
ಬರಿ ನಾನು.......

2 comments:

  1. Yaakri mam ee thara..........

    ReplyDelete
  2. eno e thara bari beku anstu.. barde.. ashte ri

    ReplyDelete